• หน้าแรก
  • หัวข้อ
  • จุดพักรถคาชิมะได้รับเลือกจากกระทรวงคมนาคมให้เป็น "จุดพักรถ" จุดสำคัญ

จุดพักรถคาชิมะได้รับเลือกจากกระทรวงคมนาคมให้เป็น "จุดพักรถ" จุดสำคัญ

เมื่อไม่นานมานี้กระทรวงคมนาคมทำการเลือกสถานที่ต้นแบบเพื่อการบุกเบิกฐานการพัฒนาระดับภูมิภาค ด้วยความร่วมมือระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้อง จุดพักรถคาชิมะได้รับเลือกเป็น "จุดพักรถ" จุดสำคัญที่ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มรูปแบบตามขั้นตอนการวางแผน

ในอนาคต เราจะใช้ระบบองค์กรที่เกี่ยวข้องหลายแห่งเพื่อความร่วมมือและการนำเสนอที่เน้นปฏิบัติงานได้จริง โดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นจุดพักรถที่เข้าถึงได้โดยง่าย

"จุดพักรถ" จุดสำคัญ

โครงการอันยอดเยี่ยมที่จะกลายเป็นฐานสำหรับการฟื้นฟูภูมิภาค จุดพักรถที่มีการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่คาดหวังเพื่อการส่งเสริมความสำคัญในอนาคต จำนวนรวมทั้งสิ้น 35 แห่งทั่วประเทศได้รับเลือก (ในจังหวัดซางะมีเพียงจุดพักรถคาชิมะแห่งเดียวที่ได้รับเลือก)

คุณสมบัติหลักของโครงการจุดพักรถคาชิมะ

มีการดำเนินการส่วนใหญ่อยู่ที่ "จุดพักรถ" และศูนย์ศึกษาสิ่งแวดล้อมที่ดินชายทะเล เพื่อการขยายตัวของจำนวนนักท่องเที่ยวแลกเปลี่ยน

เว็บไซต์ท่องเที่ยวเมืองคาชิมะ
แผนกการพาณิชย์และการท่องเที่ยวเมืองคาชิมะ
〒849-1312 2643-1 โออะซะโนโดะมิบุง เมืองคาชิมะ จังหวัดซะงะ TEL:0954-63-3412