• หน้าแรก
  • หัวข้อ
  • เกี่ยวกับการเปิดให้บริการ WiFi ตามสถานที่ท่องเที่ยวในเมือง

เกี่ยวกับการเปิดให้บริการ WiFi ตามสถานที่ท่องเที่ยวในเมือง

เมืองคาชิมะเริ่มโครงการบริการ “kashima-freewifi” ซึ่งเป็นบริการ LAN ไร้สายสาธารณะตามสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในเมืองตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ปี 2015

วัตถุประสงค์ของ “kashima-freewifi”

เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้นักท่องเที่ยว

ด้วยความแพร่หลายของสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตทำให้มีนักท่องเที่ยวรวมถึงชาวต่างชาติที่ใช้โทรศัพท์มือถือเทอร์มินัลที่ติดตั้งฟังก์ชัน LAN ไร้สาย (Wi-Fi) จำนวนมากขึ้น จากบริการนี้ทำให้นักท่องเที่ยวสามารถใช้บริการอินเทอร์เน็ตได้ตามสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในเมือง

การเสริมสร้างพลังการเผยแพร่ข้อมูล

ข้อมูลการท่องเที่ยวในเมืองคาชิมะและข้อมูลการบริหารเมืองได้รับการเผยแพร่ไปสู่คนหมู่มากจำนวนมากขึ้น

เงื่อนไขการใช้งาน

สำหรับท่านที่ใช้บริการ LAN ไร้สายสาธารณะเมืองคาชิมะ “kashima-freewifi” โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ยอมรับข้อกำหนดในการใช้บริการดังต่อไปนี้แล้ว

สถานที่ใช้งาน

  • ถนนช้อปปิ้งยูโตกุมนเซง (บนถนนสาธารณะ)
  • ย่านโรงกลั่นสาเกฮิเซงฮามาชุกุ (บนถนนสาธารณะ)
  • จุดพักรถคาชิมะ (กลางแจ้ง)
  • ศูนย์แนะนำการท่องเที่ยวเมืองคาชิมะ (ในอาคาร) ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2016
  • หน้าสถานีฮิเซงคาชิมะ (กลางแจ้ง) ตั้งแต่เดือนเมษายน ปี 2016

เวลาที่สามารถใช้บริการ

ทุกวันตั้งแต่ 7.00 น. - 19.00 น. ยกเว้นศูนย์แนะนำการท่องเที่ยวเมืองคาชิมะตั้งแต่เวลา 9.00 น. - 17.00 น.

ขั้นตอนการใช้งาน

ในหน้าจอการตั้งค่าแบบไร้สายให้เลือก SSID "kashima-freewifi" แล้วเลือกภาษาที่จะใช้ จะสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ทันที ทั้งนี้ไม่จำเป็นต้องตั้งค่าการเข้ารหัสข้อมูลแบบไร้สายและการตั้งค่าเครือข่ายต่าง ๆ เช่น IP Address หรือเซิร์ฟเวอร์ DNS ฯลฯ

ความปลอดภัย

บริการของเราไม่ได้ใช้การเข้ารหัสไร้สายแบบ WEP ฯลฯ เพื่อให้ทุกท่านสามารถใช้บริการได้โดยง่าย ด้วยเหตุนี้จึงมีผู้ใช้บริการที่ประสงค์ร้ายลักลอบขโมยข้อมูลของบุคคลอื่นผ่านระบบไร้สาย (ตรงส่วนตั้งแต่เทอร์มินัลไปยังจุดเข้าใช้งาน) อาจมีการลักลอบขโมยข้อมูลส่วนบุคคล เช่น รหัส ID และรหัสผ่านที่กรอก หมายเลขบัตรเครดิต ฯลฯ จึงเรียนมาเพื่อทราบ โปรดใช้บริการภายใต้ความเสี่ยงส่วนบุคคล

ทั้งนี้ บริการของเรามีการ "กรองข้อมูล" เพื่อควบคุมการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นอันตรายบนอินเทอร์เน็ต

เว็บไซต์ท่องเที่ยวเมืองคาชิมะ
แผนกการพาณิชย์และการท่องเที่ยวเมืองคาชิมะ
〒849-1312 2643-1 โออะซะโนโดะมิบุง เมืองคาชิมะ จังหวัดซะงะ TEL:0954-63-3412