ติดต่อสอบถาม/แนะนำข้อมูล

สมาคมการท่องเที่ยวเมืองคาชิมะ (ลิงค์ภายนอก)

 

รถแท็กซี่, รถบัส, รถไฟ JR, รถเช่า

รถแท็กซี่

รถแท็กซี่ไซโกอัง โทรศัพท์ 0954-62-2171

รถประจำทาง

รถบัสยูโตกุ โทรศัพท์ 0954-69-8077
เว็บเพจตารางเวลารถบัสคิวชู (ลิงค์ภายนอก)

รถไฟ

สถานี JR ฮิเซงคาชิมะ โทรศัพท์ 0954-62-2326
เว็บเพจตารางเวลาแยกของสถานี JR คิวชู (ลิงค์ภายนอก)

รถเช่า

โตโยต้าเรนทอลลีสสาขาซางะคาชิมะ โทรศัพท์ 0954-62-2277

สนามบินซางะ

สนามบินอาริอาเกะซางะ (ลิงค์ภายนอก)
รถลีมูซีนสนามบินอาริอาเกะซางะ (ลิงค์ภายนอก)

 

เว็บไซต์ท่องเที่ยวเมืองคาชิมะ
แผนกการพาณิชย์และการท่องเที่ยวเมืองคาชิมะ
〒849-1312 2643-1 โออะซะโนโดะมิบุง เมืองคาชิมะ จังหวัดซะงะ TEL:0954-63-3412