รายการ PR การท่องเที่ยวเมืองคาชิมะ

กำลังออกอากาศรายการ PR การท่องเที่ยว ฝ่ายการพาณิชย์และการท่องเที่ยวได้มีการผลิตรายการ PR การท่องเที่ยวเรื่อง "ลองไปดู ลองมาดู" และ "ประวัติบุคคลสำคัญแห่งคาชิมะ" เพื่อแนะนำจุดท่องเที่ยวและบุคคลสำคัญของแต่ละท้องถิ่นเพื่อเป็นการ PR โปรโมตเสน่ห์ของเมือง

รายการ PR การท่องเทียวที่กำลังออกอากาศอยู่ใน YouTube

ชื่อช่อง

รายการข้อมูลการท่องเที่ยวเมืองคาชิมะจังหวัดซางะ

เว็บไซต์ท่องเที่ยวเมืองคาชิมะ
แผนกการพาณิชย์และการท่องเที่ยวเมืองคาชิมะ
〒849-1312 2643-1 โออะซะโนโดะมิบุง เมืองคาชิมะ จังหวัดซะงะ TEL:0954-63-3412