ค้นหาจากแผนที่

ข้อมูลบนแผนที่จะแสดงเป็นรายการ
ข้อมูลที่เลือกจากไอคอนบนแผนที่หรือจากรายการดังกล่าวจะแสดง

ไม่มีข้อมูลท่องเที่ยว

เว็บไซต์ท่องเที่ยวเมืองคาชิมะ
แผนกการพาณิชย์และการท่องเที่ยวเมืองคาชิมะ
〒849-1312 2643-1 โออะซะโนโดะมิบุง เมืองคาชิมะ จังหวัดซะงะ TEL:0954-63-3412